1 % PODATKU DLA KLUBU SPORTOWEGO LUKS „FALA” TRZEBIATÓW

 

Podajemy zasady i możliwości przekazania 1% podatku dla naszego Klubu.

W rozliczeniu PIT lub CIT należy wpisać:   

nr KRS 0000197334

W  informacjach uzupełniających (rubryka – dodatkowe informacje) należy wpisać:

LUKS „FALA” TRZEBIATÓW

Przekazane pieniądze trafią wg zawartej umowy na konto naszego Klubu, po przekazaniu ich przez Urzędy Skarbowe.

Przekazane środki zostaną przeznaczone na cele zgodne z życzeniami darczyńców, np. na zakup sprzętu dla zawodników  lub inne potrzeby statutowe Klubu. W imieniu członków  i miłośników młodzieżowego sportu zwracamy się z gorącą prośbą o popularyzację tej formy pomocy dla naszego Klubu wśród znajomych i osób życzliwych. Tym drobnym podarunkiem damy świadectwo troski o dalszy los naszego Klubu oraz upowszechnianie kultury fizycznej  wśród dzieci i młodzieży w Gminie Trzebiatów .

Organizatorem akcji jest Fundacja Partnerstwo która, zobowiązuje się przekazać uczestnikom akcji       ,,1 % na Twój Klub” pomoc w postaci darowizny środków równych 100% wpłat wskazanych w zestawieniu wpłat 1 % podatku sporządzonego przez urząd skarbowy.